top of page

Vzw BOEY zal de komende jaren een platform bieden om creaties en acties te laten ontstaan rond existentiële thema's.

Via de kunsten acteren, interveniëren en sensibiliseren in het maatschappelijke veld.

We willen dit doen door theatervoorstellingen, debat/gesprek, tentoonstellingen, publicaties, enz.

Vzw BOEY  'Behind Open Eyes' staat ook voor alles die er is en toch niet onmiddellijk wordt opgemerkt, hetgeen zich afspeelt verder dan

onze eerste blik.

Een samen werken aan de toekomst door met elkaar te communiceren over het leven, over verliesmomenten & over idealen.

"Het hele leven is nodig om te leren leven en

te leren sterven"

Seneca

Foto©Dirk Braeckman

bottom of page