top of page

Vanuit haar ervaring als verpleegkundige komt actrice Elise Bundervoet met een nieuwe
theatermonoloog op de planken.

 

eliseraam.jpeg

In De dag die komt gebeurt het onvermijdelijke.
 

Een vrouw vertelt over haar leven, over haar geliefde.
 

Zij is op de plek waar ze nooit mocht zijn, hij is stervende en zij zal voor hem zorgen.


Een verhaal over loslaten, afscheid nemen, iemand die er nu nog is maar straks niet meer.


Een zoektocht naar waarheid, passionele liefde en verlangen.
 

Bovenal een verhaal over het onuitgesprokene.

bottom of page